Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi


Bu Məcəllə 28 dekabr 1999-cu il tarixli  779-IQ nömrəli "Azərbaycan Respublikasi Ailə Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqinda" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmişdir.

 ARDINI BURDAN YÜKLƏYİN


Digərləri
[17.01.2014] Ictimai iştirakçılıq haqqında qanun
[10.08.2012] “Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında” – QANUN
[10.08.2012] Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi
[10.08.2012] Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi
[10.08.2012] Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi
[10.08.2012] Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
[10.08.2012] Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi
[10.08.2012] Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi
[10.08.2012] Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi
[10.08.2012] Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi
[21.12.2011] Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
[15.04.2011] Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
[15.04.2011] Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi
[12.04.2011] Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
[05.03.2011] Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi